Народно читалище
"Развитие - 1870"

Честит Ден на народните будители!

Честит Ден на народните будители!
Нека запазим огъня на знанието и българския дух!
Желаем на всички радетели на просветата и културата здраве, вдъхновение и воля!