Народно читалище
"Развитие - 1870"

Честит Ден на самодееца!

Уважаеми дейци на културата,

Приемете моите благопожелания към Вас по повод Деня на самодееца!

Бъдете здрави! Радвайте публиката с таланта си! Запазете българския дух!

Благодаря Ви, че изпълвате ежедневието на севлиевци с красота!

Честит празник!

 

Емилиян Маринов – Председател на Народно читалище „Развитие-1870”