Народно читалище
"Развитие - 1870"

Честит 1 март - Ден на самодееца!

Уважаеми дейци на културата,

честит Ден на самодееца!

Честит празник на таланта, на любовта към творчеството!

Бъдете здрави! Бъдете вдъхновени, трудолюбиви и всеотдайни!

Радвайте публиката с таланта си! Запазете българския дух!

Желая Ви благоденствие, успехи и творческо дълголетие!

За бъдещите Ви изяви – пожелания за много отличия, признание и радост!

Народно читалище „Развитие-1870” е стожер на българщината!

Честит празник на всички дейци, работещи с мисия в сферата на читалищното дело!

Нека пребъде тази най-българска светиня и пътеводител!

 

Данаил Лалев – Председател на Народно читалище „Развитие-1870”