Народно читалище
"Развитие - 1870"

Честит празник на Народно читалище „Развитие-1870”!

Честит празник на Народно читалище „Развитие-1870”!

Честит 11 май – Ден за почит към светите братя Кирил и Методий!

 

„Един народ, който има съзнание, култура, писменост и наука, непременно ще има светла и трайна бъднина.” – Васил Друмев

 

Нека съхраним културно-историческото наследство!

Нека бъдем достойни наследници!

Нека бъдем горди продължители на българщината в бъдещето!

Будители на новото време, продължавайте подетото дело, съхранило вечния български дух и стремежа към образование, наука, култура и просветление!

Честит празник на духовността!

Честит празник, СЪБУДИТЕЛИ!

 

Данаил Лалев

Председател на Народно читалище „Развитие-1870”