Народно читалище
"Развитие - 1870"

Читалище „Развитие” стартира дейностите по проект „Събудители – отново заедно” с подкрепата от 35 000 лв. на НФ „Култура”

С начална пресконференция Народно читалище „Развитие-1870” стартира дейностите по проект „Събудители – отново заедно”. Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по програма „Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество”. Общата стойност на проекта е 43 751, 40 лв., от които 35 000 лв. са безвъзмездна финансова помощ, а останалите – 8751, 40 лв. са собствен и партньорски принос. Срокът за изпълнение на проекта е 31 октомври 2023 г.

 

На официалното събитие екипът на проекта, с ръководител председателят Данаил Лалев, Снежана Митева – счетоводител, Десислава Димитрова – координатор и Галя Христова – технически организатор, представи в детайли конкретните цели, бенефициенти, дейности, предвидени за реализация, творческия екип, партньори, очакваните резултати и бюджета. Пресконференцията уважиха представители на Община Севлиево, партньорски организации, директори на училища и детски градини, медии. С думите: „Спечелването на проект „Събудители – отново заедно” е голям успех за нас като екип. Заслужихме си високата оценка в рецензията на НФ „Култура”, с която обосноваха защо проектът е одобрен за финансиране! Очаква ни много работа!”, събитието откри председателят на читалището г-н Лалев.

 

Целта на проект „Събудители – отново заедно” е да възстанови и повиши ролята на читалището като общностен център и място на интересни занимания за осмисляне свободното време на децата и младежите. Три са конкретните цели: увеличаване броя на занимаващите се с изкуство, развитие на творческия потенциал на младите хора и обогатяване на творческия продукт в направления: „Изобразително и приложно изкуство”, „Балет”, „Народно пеене”, „Народни танци” и „Театър”, привличане на публика и популяризиране на читалището. Предвидено е организирането и провеждането на 10 събития в 31 изяви: нова изложба, 2 уъркшопа, 2 музикални концерта, 4 мултимедийни презентации, 4 балетни концерта, 4 фолклорни седянки, 6 фолклорни спектакли и 8 представления на Детския театър. А творческият екип, който ще реализира дейностите, чрез които публиката ще има възможност за участие в различни читалищни мероприятия, е в състав: Велизар Захариев и Наталя Симеонова – „Изобразително и приложно изкуство”, Иванка Цанова – „Балет”, Цветина Маринова – „Народно пеене”, Весела Йорданова, Йордан Йорданов, проф. Николай Цветков и д-р Петьо Кръстев – „Народни танци”, Никола Узунов – „Театър”.

 

Целевата група са участниците артисти-любители в школите, обучаващите се деца и младежи в отделните направления. С реализирането на проекта се очаква в читалищните школи и състави да бъдат привлечени нови младежи и деца, които да запълнят част от освободения по време на пандемията от коронавирус капацитет. Ще бъде обновен репертоарът и участията в предвидените изяви ще развият творческия потенциал на артистите-любители. Ще бъде осъществена нова дейност – изучаване на църковна дърворезба, ще бъдат разучени 6 песни от репертоара на севлиевеца Борис Машалов, ще бъдат поставени 4 балетни танца, родопски фолклорен танц и фолклорен спектакъл „Пъстра България”, нова театрална постановка по пиесата на Недялко Йорданов „Музикална надпревара в горската дъбрава”, ще бъдат разучени 4 нови народни хора. С реализирането на проекта ще бъде привлечена публика и популяризирано читалището чрез активна рекламна дейност и представяне на осъществените събития.

 

Чрез средствата от фонд „Култура” ще се сбъдне една голяма мечта – закупуването на качествена озвучителна и осветителна техники за читалищния салон. Работейки по проекта, административният и творческият екипи ще повишат капацитета си. Всички дейности и събития по „Събудители – отново заедно” ще бъдат събрани в рекламен видеофилм „История на проекта”.

 

Основен партньор по проекта е Община Севлиево – дългогодишен съюзник в осъществяването на читалищните дейности. Сред партньорите са детските градини и училищата в град Севлиево, Исторически музей – Севлиево, печатните и електронните медии, местната кабелна телевизия, печатница „М-Прес” и „Гален Фамилия” ЕООД. Проектът е подкрепен финансово от Сдружение с нестопанска цел „Хоталич”.

 

http://ncf.bg/bg

 

Деси Димитрова - Организатор при НЧ "Развитие-1870"