Народно читалище
"Развитие - 1870"

Десетото юбилейно издание на „Северняшки гайтани” утвърди за поредна година фолклорното танцово изкуство в Севлиево

           

            Десетото юбилейно издание на Националния събор на групи за български народни хора „Северняшки гайтани” събра над 300 любители на фолклорното танцово изкуство за традиционните празници на град Севлиево в спортна зала „Дан Колов”.

            Художествените ръководители на фолклорен ансамбъл „Развитие” – Весела Йорданова и Йордан Йорданов преди 10 години поставят началото на събора „Северняшки гайтани”. Благодарение на Община Севлиево и Министерство на културата той се провежда ежегодно и участниците са все повече.

            Фолклорният празник откриха кметът на Община Севлиево – д-р Иван Иванов и председателят на Народно читалище „Развитие-1870” – Данаил Лалев. Д-р Иван Иванов от името на Община Севлиево награди с плакет и диплом катедра „Хореография” към Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград за дългогодишното сътрудничество и оказване на методическа помощ. Председателят на Настоятелството при Народно читалище „Развитие-1870” - Данаил Лалев награди с плакет и диплом от името на Бизнес сдружение „Севлиево XXI век” – Весела Йорданова и Йордан Йорданов, художествени ръководители на фолклорен ансамбъл „Развитие” за поставеното начало на Националния събор на групи за български народни хора „Северняшки гайтани” и за осъществяването му през годините. А плакетът на Народно читалище „Развитие-1870” беше връчен отново от Данаил Лалев - на курса за овладяване на български народни хора към фолклорен ансамбъл „Развитие” по повод Десетото юбилейно издание на  „Северняшки гайтани”.

                  Тази година в събора взеха участие - школа за народни танци „Севдице” – София при „Севдице” ЕООД, с ръководител Лора Яворова; клуб за хора и народни танци „Бреговяни” при Народно читалище „Развитие-1897” – Брегово, с ръководител Димитър Карчев; танцов клуб „Девин Денс Клуб” – Девин, с ръководител Снежана Банкатева; Фолк-фитнес при Народно читалище „Зора-1858” – Дупница, с ръководител Дилиана Диканска; танцов състав при Народно читалище „Просвета-1929” – село Мало Конаре, Пазарджишко, с ръководител Гергана Ламбрева; клуб „Гайтани” към сдружение „Фолклорен танцов ансамбъл „Гайтани” – Шумен, с ръководител Роза Чанова; клуб „Хороводна танцувалня” – Пазарджик, с ръководител Георги Ламбрев, клуб за народни хора и ръченица „Жар” при Народно читалище „Жар-2002” – Казанлък, с ръководители Мартин Петков и Петър Белчев; танцов клуб „От извора” – село Овощник, Казанлъшко, с ръководител Деана Петкова-Топалова; танцов клуб „Мехомия” при Народно читалище „15 септември 1909” – Разлог, с ръководител Данаил Атанасов; ГАФ при ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград, с ръководител доц. Георги Гаров; танцов клуб „Чайка” – Поморие, с ръководител Лиляна Христова и курс за овладяване на български народни хора „Развитие” при Народно читалище „Развитие-1870” – Севлиево, с ръководители Весела и Йордан Йорданови.

            След официалното откриване, на сцената в спортна зала „Дан Колов” се изявиха всички заявили участие групи и формации и показаха пред препълнената зала красотата на фолклорното танцово изкуство. С бурни аплодисменти на публиката, последва и награждаване на всеки състав, участващ в събора „Северняшки гайтани”, както и общи снимки, които да останат в историята от Десетото юбилейно издание на събора.

            Българските народни танци са чудо за душата. Те носят в себе си красота, история и традиции. Запазили са се в годините и поддържат българския дух жив и силен. Затова се гордеем, че Националният събор „Северняшки гайтани” утвърди за поредна година танцовото фолклорно изкуство в Севлиево.

Снимки - Минчо Тодоров

             Нели Тотева – Георгиева – секретар на Народно читалище „Развитие-1870”