Народно читалище
"Развитие - 1870"

Детска школа за народни танци

Целта  на ръководителите – Весела и Йордан Йорданови, е децата да се докоснат до красотата на нашия фолклор, да разучават хора от различни етнографски области. Обучението започва на 7-годишна възраст.

 

В школата се обучават децата на Севлиево, разделени в четири възрастови групи. Децата в школата се подготвят за изпълнители в Детския фолклорен ансамбъл и в Представителния ансамбъл. Във времето на всеки творчески сезон, в школата се организират две представяния пред родители – едно преди Коледа и едно участие в Годишната продукция на ФА „Развитие” в края на учебната година.