Народно читалище
"Развитие - 1870"

Дни до откриването на Деветия национален събор "Северняшки гайтани"

Само няколко дни остават до официалното откриване на Деветия национален събор "Северняшки гайтани". Той ще се проведе под формата на научна кръгла маса. Участие ще вземат лектори, ръководители на клубове и ансамбли.
 
Програмата на Научната кръгла маса "Хорото, което ни свързва" във връзка с Деветото издание на „Северняшки гайтани“ – събор на групи за български народни хорà в рамките на празниците на града е посветена на 150 години от основаването на Народно читалище „Развитие – 1870“.
Организатори са ръководителите на Фолклорен ансамбъл „Развитие“ и Община Севлиево.
 
А лектори са: доц. д-р Наталия Рашкова – Хорото във фолклорната традиция – социални, ритуални и празнични функции; проф. д.ф.н Албена Георгиева – Обединяващата енергия на хорото; доц. д-р Катя Кайрякова – Затвореният и отвореният кръг на хорото; доц. Георги Гаров – Архитектонични и процесуални структури в хорото; проф. Николай Цветков – Хорото Ески или за старото в хорàта на Петрич; доц. д-р Ивайло Иванов – Характерни особености на сватбарския танц боторо от Врачанско; гл.ас. д-р Петьо Кръстев – Инструменталният тембър в музикално-танцовите произведения на фолклорна основа; д-р Маргарит Русев – Звукова реализация на музикално-танцови спектакли и постпродукция; гл.ас. д-р Милена Любенова – Архивни материали от Северна България, съхранявани в Националния център за нематериално културно наследство при ИЕФЕМ – БАН; гл.ас. д-р Стела Ненова – Общност и институция – практики на опазване на танцови традиции в читалищна среда; гл.ас. д-р Евгения Грънчарова – Хорото на българите в Румъния: традиция и иновации.
Заповядайте!