Народно читалище
"Развитие - 1870"

График за родителски срещи на фолклорен ансамбъл "Развитие"

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „РАЗВИТИЕ-1870” – СЕВЛИЕВО

ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ „РАЗВИТИЕ” ПРИ НЧ „РАЗВИТИЕ-1870”

обявява график за родителските срещи преди началото на новия творчески сезон:

9.09.2021 г. - 17.30 ч. - бивша първа група

- 18 ч. - бивша втора група

- 18.30 ч. - бивша трета група

13.09. 2021 г. - 17.30 ч. - бивша четвърта група

- 18 ч. - бивша пета група

14.09. 2021 г. - 17.30 ч. - Младша и Старша възраст

- 18 ч. - Подготвителни групи за големия ансамбъл

 

За записване на деца в първа група ще се проведе родителска среща на 28 септември (вторник) от 17:30 ч.