Народно читалище
"Развитие - 1870"

ХII НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ЛЮБИТЕЛСКИТЕ ТЕАТРИ ЗА ДЕЦА „ВЪЛШЕБНИКЪТ ТЕАТЪР” – СЕВЛИЕВО

10 – 12 октомври 2022 г.

Фестивалът се организира от Народно читалище „Развитие-1870” под егидата на Министерство на културата и с подкрепата на Община Севлиево

 

УСЛОВИЯ:

  1. Право на участие имат любителски драматични и куклени театрални състави, представящи спектакли за деца и ученици.
  2. Фестивалът има конкурсен характер, а спектаклите се оценяват от детско/младежко и от професионално жури.
  3. Участниците се състезават в две групи:

-          І възрастова група – преобладаващ брой участници до 14 години;

-          ІІ възрастова група – преобладаващ брой участници над 14 години.

  1. Участващите състави представят по един спектакъл в рамките на 40-60 минути.
  2. Една организация има право да представи само по 1 спектакъл от всяка възрастова група.
  3. Заявка за участие, списък с име, фамилия и роля на изпълнителите и пълен  запис на спектакъла се изпраща до 23 септември на адрес: Народно читалище „Развитие-1870”, ул. „Стефан Пешев” № 20, п.к. 5400 – гр. Севлиево.
  4. Разходите по транспорта и пребиваването са за сметка на участниците.
  5. ЗАБЕЛЕЖКА: При усложнена епидемична обстановка фестивалът се провежда онлайн.

 

НАГРАДИ:

     КОЛЕКТИВНИ НАГРАДИ:

*Голяма награда за най-добър спектакъл;

*Специална награда на Община Севлиево;

*Специална награда на Бизнес сдружение „Севлиево 21 век”;

*Награда за най-атрактивен спектакъл;

*Награда на детското/младежкото жури;

*Награда за най-добър спектакъл – І възрастова група;

*Награда за най-добър спектакъл – ІІ възрастова група.

Наградените получават диплом и парична награда.

 

ИНДИВИДУАЛНИ НАГРАДИ:

 *Награда за най-добра изпълнителка – І възрастова група;

 *Награда за най-добър изпълнител – І възрастова група;

 *Награда за поддържаща женска роля – І възрастова група;

 *Награда за поддържаща мъжка роля – І възрастова група;

 *Награда за най-добра изпълнителка – ІІ възрастова група;

 *Награда за най-добър изпълнител – ІІ възрастова група.

 *Награда за поддържаща женска роля – ІІ възрастова група;

 *Награда за поддържаща мъжка роля – ІІ възрастова група;

Наградените получават диплом и предметна награда.

 

Допълнителна информация: 0887 777 437 – Десислава Димитрова – организатор при НЧ „Развитие-1870”; Имейл: org.razvitie@abv.bg

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

1.

ИМЕ НА ТЕАТРАЛНИЯ СЪСТАВ

 

2.

 

ИНСТИТУЦИЯ, КОЯТО ПРЕДСТАВЛЯВА

 

3.

АДРЕС

 

4.

ИМЕ,ТЕЛЕФОН, ЕЛЕКТРОННА ПОЩА НА ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

 

5.

ЗАГЛАВИЕ  НА СПЕКТАКЪЛА

 

6.

АВТОР

 

7.

РЕЖИСЬОР

 

8.

СЦЕНОГРАФ, МУЗИКАЛНО ОФОРМЛЕНИЕ

 

9.

 

АНОТАЦИЯ НА СПЕКТАКЪЛА

 

10.

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА НА УЧАСТНИЦИТЕ