Народно читалище
"Развитие - 1870"

ХIII НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ЛЮБИТЕЛСКИТЕ ТЕАТРИ ЗА ДЕЦА „ВЪЛШЕБНИКЪТ ТЕАТЪР” – СЕВЛИЕВО

9 – 11 октомври 2023 г.

 

Фестивалът се организира от Народно читалище „Развитие-1870” под егидата на Министерство на културата и с подкрепата на Община Севлиево

 

УСЛОВИЯ:

  1. Право на участие имат любителски драматични и куклени театрални състави, представящи спектакли за деца и ученици.
  2. Фестивалът има конкурсен характер, а спектаклите се оценяват от детско/младежко и от професионално жури.
  3. Участниците се състезават в две групи:

-          І възрастова група – преобладаващ брой участници до 14 години;

-          ІІ възрастова група – преобладаващ брой участници над 14 години.

  1. Участващите състави представят по един спектакъл в рамките на 40-60 минути.
  2. Една организация има право да представи само по 1 спектакъл от всяка възрастова група.
  3. Заявка за участие - /uploads/files/Entry%20Form%20Teatre2023.doc, и списък с име, фамилия и роля на изпълнителите се изпращат до 25 септември на имейл: chitalishte_razvitie@abv.bg или на адрес: Народно читалище „Развитие-1870”, гр. Севлиево, ул. „Стефан Пешев” № 20, п.к. 5400.
  4. Разходите по транспорта и пребиваването са за сметка на участниците.

 

НАГРАДИ:

КОЛЕКТИВНИ НАГРАДИ:

*Голяма награда за най-добър спектакъл;

*Специална награда на Община Севлиево;

*Специална награда на Бизнес сдружение „Севлиево 21 век”;

*Награда за най-атрактивен спектакъл;

*Награда на детското/младежкото жури;

*Награда за най-добър спектакъл – І възрастова група;

*Награда за най-добър спектакъл – ІІ възрастова група.

Наградените получават диплом и парична награда.

 

ИНДИВИДУАЛНИ НАГРАДИ:

 *Награда за най-добра изпълнителка – І възрастова група;

 *Награда за най-добър изпълнител – І възрастова група;

 *Награда за поддържаща женска роля – І възрастова група;

 *Награда за поддържаща мъжка роля – І възрастова група;

 *Награда за най-добра изпълнителка – ІІ възрастова група;

 *Награда за най-добър изпълнител – ІІ възрастова група.

 *Награда за поддържаща женска роля – ІІ възрастова група;

 *Награда за поддържаща мъжка роля – ІІ възрастова група;

Наградените получават диплом и предметна награда.

 

Допълнителна информация на тел.: 0887 777 437 – Десислава Димитрова – секретар на НЧ „Развитие-1870”

Имейл: chitalishte_razvitie@abv.bg