Народно читалище
"Развитие - 1870"

Книга осветли историята на НЧ „Развитие-1870“ за последния половин век

„Не се гаси туй, що не гасне!“, пише Вазов в своето безсмъртно стихотворение. От основаването си преди 150 години, през далечната 1870 г., та чак до наши дни народно читалище „Развитие-1870“ изпълнява своята мисия. То е един от духовните символи на Севлиево и стожер на българщината.

 

150-годишният юбилей бе прекрасен повод да се утвърди обществено-културната и образователна дейност на НЧ „Развитие-1870“, като се проучи и осветли времето за последния половин век – от 1970 до 2020 г. Идеята за написването на история на читалището е на Данаил Лалев – председател на читалищното настоятелство от 2009 до 2019 г. и е подкрепена от настоящото ръководство в лицето на Емилиян Маринов. Автор на книгата от над 300 страници е историкът Петко Недялков, редактор е Галя Христова – дългогодишен секретар на културната институция. Печатът е дело на печатница „М-Прес”, а финансовата подкрепа е на „Идеал Стандарт – Видима” АД. На официалната церемония по награждаване на читалищни деятели и дарители, провела се на 11 май в хотел „Севлиево Плаза”, отговорните за създаването на книгата бяха удостоени с плакети за заслуги от председателя Емилиян Маринов.

 

Читалищната история се проследява в два раздела: последните двадесет години от социалистическото развитие на България (1970-1989) и първите тридесет години от прехода към демокрация. Книгата „Народно читалище „Развитие-1870” Севлиево – 1970-2020” предлага още информация за заслужилите читалищни дейци и оригинални материали от местната преса за успехите на самодейните състави. Богат снимков материал онагледява най-важните моменти от живота на читалището като образователно и културно средище на Севлиево и Севлиевска община.

 

На своя 150-годишен юбилей екипът на НЧ „Развитие-1870” с удовлетворение и гордост споделя, че и до днес поддържа огъня на знанието и българския дух, който запали будната и родолюбива севлиевска младеж преди век и половина. Наша е отговорността да пазим националната култура и традиции, да ги предаваме на идните поколения. В читалище „Развитие” ще пребъде духовността!

 

Деси Димитрова - организатор при НЧ "Развитие-1870"

Снимки: Минчо Тодоров