Народно читалище
"Развитие - 1870"

Курс за народни хора

Курсът е създаден през 2006 г. Ръководителите – Весела и Йордан Йорданови, запознават граждани с традиционни хора от всички етнографски области. Според семейство Йорданови, за да цениш фолклора, трябва да познаваш неговата същност, богатството от танци, музика и песни.

 

През годините дейността се разраства. Ръководителите създават и Представителна група като целта е тази група да се представя в събори за народно творчество, показвайки характерни хора от различни етнографски области и хореографски разработки за сценично изпълнение. Групата вече е популярна в страната. Друга важна част в работата на курса е популяризиране на северняшкия фолклор. Това е и причината през 2012 г. Весела и Йордан Йорданови да поставят началото на ежегодния Фолклорен събор на групи за български хора „Северняшки гайтани”. Съборът се провежда в дните на Празниците на Севлиево. Включен е в Годишния културен календар на Министерство на културата.