Народно читалище
"Развитие - 1870"

На хорото канят с годишен концерт „Нашето богатство”

Годишният концерт „Нашето богатство“ на Школата по народни танци, Детски фолклорен ансамбъл и Подготвителната група към Фолклорен ансамбъл „Развитие“ при Народно читалище „Развитие-1870” ще се състои на 30 май, от 18:30 ч., в Спортна зала „Дан Колов“. Вход – свободен!