Народно читалище
"Развитие - 1870"

Народно читалище „Развитие-1870” ще бъде безвъзмездно санирано

Стартираме Новата 2024 година с добра новина!

 

Народно читалище „Развитие-1870” е сред одобрените обществени сгради за въвеждане на мерки за енергийна ефективност по Национален план за възстановяване и устойчивост. Другите две проектни предложения на Община Севлиево с финансиране по процедурата “Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт” са Дом на културата „Мара Белчева” и Спортна зала „Дан Колов”. За безвъзмездното саниране на Читалището е заложена сума от 1.3 млн. лв., 2.5 млн. лв. за Дома на културата, 2 млн. лв. за Спортната зала, според публикуваната справка в Информационната система за наблюдение и управление на средствата от Европейския съюз ИСУН.

 

Над 188 млн. лв. ще бъдат вложени в ремонт и мерки за повишаване на енергийната ефективност на спортни и културни институции в цялата страна. Средствата ще бъдат инвестирани чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството, което е Структура за наблюдение и докладване по инвестиция „Подкрепа за обновяване на сградния фонд“ от Националния план за възстановяване и устойчивост, финансиран от ЕС. Одобрени са 112 предложения за сгради на културата и изкуство и 41 проекта за сгради за спорт.

 

Мярката цели след ремонтите сградите да постигнат клас на енергопотребление минимум клас „В“ и да спестяват минимум 30% от първична енергия.  Чрез изпълнението на дейностите по проектите сградите ще бъдат санирани, ще се постигне по-добра енергийна ефективност, което ще доведе до намаляване разходите за енергопотребление и спестяване на публичен ресурс.

 

Деси Димитрова - Секретар на НЧ Развитие-1870"