Народно читалище
"Развитие - 1870"

НЧ „Развитие-1870” и Фотоклуб „Севлиево” обявяват фотоконкурс „Ежедневни чудеса”

Всеки ден сме свидетели на моменти, които ни спират дъха, вдъхновяват ни или ни носят положителни настроения и чувства. Уловете тези частички от ежедневния живот и ги споделете с всички, за да увеличим силата им и живота ни да стане по-добър и вдъхновяващ. Развихрете въображението си, надникнете и в най-нестандартните кътчета на света около вас, природата, хората, улиците, малките детайли, светлината, емоционалните състояния, навсякъде където чудото на ежедневието рисува картини.

 

Участвайте във третото издание на фотоконкурса „Ежедневни чудеса”. Организатори на онлайн форума са Народно читалище „Развитие-1870” и Фотоклуб „Севлиево”. Жури ще избере финалната селекция от фотографии, които ще участват в окончателната онлайн фотоизложба и ще излъчи победителите в конкурса.

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

• Конкурсът е отворен за всички любители на фотографията без ограничение на използваната техника;

• Участието в конкурса е безплатно;

• Творбите се изпращат в цифров вид на имейл: chitalishte_razvitie@abv.bg;

• Всеки участник може да участва с най-много 5 фотографии.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФОТОГРАФИИТЕ:

• Да са авторски;

• Формат JPG;

• Всяка фотография трябва да бъде придружавана със следната информация: Наименование (заглавие), кратък текст (история) за направения кадър, името на автора, телефон и имейл за контакт;

• Да отговарят на темата и да притежават естетическа стойност.

Няма да бъдат допускани фотографии, които нарушават етичните норми или действащото законодателство или по какъвто и да е начин уронват престижа на конкурса. Организаторите не носят отговорност за злоупотреба с авторско право, отговорността е на участника. С изпращането на снимките, участникът дава своето разрешение на организаторите да използват безвъзмездно изображенията за популяризирането на конкурса, които не са свързани с търговска цел. Името на автора се споменава заедно с творбата.

 

СРОКОВЕ:

• Крайният срок за получаване на фотографиите: 31.12.2023 г.;

• Журиране: 01-11.01.2024 г.;

• Обявяване на победителите и онлайн изложбата с финалната селекция от снимки ще бъде поместена на сайта и Фейсбук страницата на Народно читалище „Развитие-1870“.

 

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ФОТОГРАФИИ, запечатали моменти, които спират дъха, вдъхновяват или носят положителни настроения и чувства!