Народно читалище
"Развитие - 1870"

Онлайн фотоконкурс „Фотографски срещи Севлиево 2022 – „ИСТОРИИ В КАДЪР...” обявяват НЧ „Развитие-1870” и Фотоклуб „Севлиево”

Ако сте фотограф – любител или професионалист, запечатал чрез обектива си интересни и впечатляващи кадри по време на празниците на града, традиционния фестивал на тиквата и Севлиевския есенен панаир, участвайте във фотоконкурса „Фотографски срещи Севлиево 2022 – „ИСТОРИИ В КАДЪР...”. Организатори на онлайн форума са Народно читалище „Развитие-1870” и Фотоклуб „Севлиево”. Конкурсът е част от поредицата прояви в проекта „Фотографски срещи Севлиево 2022 – „ИСТОРИИ В КАДЪР...” и в него могат да участват само фотографии, заснети в периода 13-16 октомври 2022 г., по време на празничната фиеста в Севлиево. Жури ще избере финалната селекция от снимки, които ще участват в окончателната онлайн фотоизложба с най-добрите кадри от конкурса. Селекцията на фотографиите ще бъде анонимна.

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

Конкурсът е отворен за всички любители на фотографията без ограничение на използваната техника;

• Участието в конкурса е безплатно;

• Творбите се изпращат в цифров вид на имейл: chitalishte_razvitie@abv.bg;

• Всеки участник може да участва с най-много 3 фотографии.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФОТОГРАФИИТЕ:

• Да са авторски;

• Формат JPG;

• Всяка фотография трябва да бъде придружавана със следната информация: наименование (заглавие), кратък текст (история) за направения кадър, името на автора, телефон и имейл за контакт;

• Да отговарят на темата и да притежават естетическа стойност.

 

Няма да бъдат допускани фотографии, които нарушават етичните норми или действащото законодателство или по какъвто и да е начин уронват престижа на конкурса. Организаторите не носят отговорност за злоупотреба с авторско право, отговорността е на участника. С изпращането на снимките, участникът дава своето разрешение на организаторите да използват безвъзмездно изображенията за популяризирането на конкурса, които не са свързани с търговска цел. Името на автора се споменава заедно с творбата.

 

СРОКОВЕ:

• Крайният срок за получаване на фотографиите: 21.11.2022 г.;

• Журиране: 21.11.2022 г.-05.12.2022 г.;

• Публикуване на онлайн изложбата с финалната селекция от снимки ще бъде поместена на сайта и Фейсбук страницата на Народно читалище „Развитие-1870“.

 

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ФОТОГРАФИИ, запечатали моменти, които спират дъха, вдъхновяват или носят положителни настроения и чувства! Споделете вашите кадри, отразяващи най-интересните и впечатляващи кадри по време на празниците на града, традиционния фестивал на тиквата и Севлиевския есенен панаир!