Народно читалище
"Развитие - 1870"

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „РАЗВИТИЕ-1870” ПРЕЗ 2023 ГОДИНА

„През черни робски дни, със чувство благородно, деди ни сеяли са здрави семена. Завет си техен ти, читалище народно, възмогвай се, крепни, излъчвай светлина!”

 

Отчет с дейността на Народно читалище "Развитие-1870" от тук:

/uploads/files/ОТЧЕТ 2023.doc