Народно читалище
"Развитие - 1870"

Подкрепа в името на доброто

Сдружението на жените „Надежда 2001” проведе традиционната си благотворителна вечер в Деня на християнското семейство. Школите и клубовете при Народно читалище „Развитие-1870” за поредна година се присъединиха и подкрепиха каузата в името на доброто, окрилени от вярата, че заедно сме по-силни!

 

С фолклорна програма за настроението на членовете, гостите и приятелите на сдружението допринесоха талантите от Школата по народно пеене „Шарени цветенца” и Ансамбъл „Развитие”. Певците, ученици на Цветина Маринова, представиха китка с емблематични народни песни. Танцьорите, закърмени с фолклор от художествените ръководители Весела Йорданова и Йордан Йорданов, разкриха пъстротата и многообразието на българския фолклор. Народна музика, песни и танци с родолюбие и патриотизъм разтуптяха сърцата, разтропаха краката игриво, а ръцете запляскаха в ритъма на хорото.

 

В благотворителния търг с детски рисунки участваха художниците от Школата по изобразително и приложно изкуство „Синестезия”, с преподавател Велизар Захариев. Каузата подкрепиха с дарение на фотографии и членовете на Фотоклуб „Севлиево” при НЧ „Развитие-1870”.

 

Заедно сме по-силни, обединени в името на доброто!

 

Деси Димитрова - Секретар на НЧ Развитие-1870"