Народно читалище
"Развитие - 1870"

Светли празници

          Уважаеми деца, преподаватели, художествени ръководители, колеги,

 

            През нелеките за всички месеци на отиващата си година вие показахте, че желанието и устремът водят до прекрасни резултати.

            Доказахте, че изкуството във всички негови форми може да живее във времена на изпитания и да разкрива красивото в ежедневието ни.

            Вярвам, че новата 2021 година ще бъде здрава, очарователна и ползотворна!

            Светли празници!

 

           Нели Тотева - секретар на Народно читалище "Развитие-1870"