Народно читалище
"Развитие - 1870"

Успешна учебна и творческа година!

Здрава, успешна и спорна учебна и творческа година!

Възхищаваме се на устрема на всички наши колеги, ученици и самодейци!

Знанието и традициите създават обществото и нацията!

На добър час!

 

От ръководството на Народно читалище "Развитие-1870"