Народно читалище
"Развитие - 1870"

Заповядайте на „Зимна седянка”!

Събитието ще се проведе на 26 януари, от 19:00 ч., в творческото пространство на Фолклорен ансамбъл „Развитие” в Дом на културата „Мара Белчева”. Представят – хореографите Весела Йорданова и Йордан Йорданов, с участието на ФА „Развитие” и Курс за овладяване на български народни хора „Развитие” при Народно читалище „Развитие-1870”.
Целта е представяне на зимна традиционна обредност, запознаване с обичаите и традициите, разучаване на характерни за сезона хора. Участници са граждани и танцуващи в Курса за овладяване на български народни хора.
Проявата е по проект LT2022-308 „Събудители – отново заедно” на Народно читалище „Развитие-1870” – Севлиево, по „Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество” на Национален фонд „Култура”.